ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА НА ББР АД ЗА ИНДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС „НАПРЕД“.

Основна цел на Програмата е финансиране на микро, малки и средни предприятия в страната при изгодни условия, с цел подпомагане развитието на икономиката, разкриване на нови работни места и реализиране на инвестиции в области с висока безработица.

БАКБ договори кредитна линия в размер на 25 милиона лева, които ще бъдат използвани за предоставяне на инвестиционно и оборотно финансиране на микро, малки и средни предприятия на преференциална цена 3-месечен EURIBOR плюс годишна надбавка до 4,2%. Като допълнителна отстъпка банката няма да събира такси за разглеждане на исканията за кредит.

Повече информация ще намерите в най-близкия офис на банката.