Гаранционна програма на НГФ разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните. Целта на схемата е да улесни достъпа до финансиране на земеделските производители в България.

Кой може да кандидатства?

  • Регистрирани земеделски производители
  • Бенефициенти по ПРСР

Какви кредити се отпускат?

  • Кредити за инвестиционни или оборотни цели
  • Кредити за реализирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.)

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 3 млн.лв.
  • Облекчени изисквания за обезпеченията.
  • По-ниски лихви по кредитите

Краен срок за включване на гаранции в портфейла:

30.06.2023 г.