Цел на програмата

да се ускори реализирането на инвестиции в сектор „Рибарство“ чрез повишаване на достъпа на малките и средни предприятия до кредитен ресурс.

Предназначение на кредитите:

  • инвестиции
  • оборотни средства
  • банкови гаранции/лимити за банкови гаранции

Предимствата на програмата:

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите
  • Облекчени изисквания за обезпеченията
  • По-ниски лихви по кредитите

Гаранционен лимит: 

до 750 000 лв.

Крайният срок за включване на нови Кредити в гарантирания портфейл:

31.12.2022 г.

Валута на Кредит

лева или евро.

Такси и комисиони

съгласно Тарифата на банката