media pic

Кредитополучатели: 

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Цел на кредита: 

за изпълнение на инвестиционни проекти

Валута: 

лева, евро

Срок: 

до 60 месеца

Самоучастие: 

мин. 13%

Отпускане: 

еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база):

до 6,50% 

Минимална сума на кредита: 

20 000лв. или равностойността във валута

Такси и комисиони:

  • Такса за разглеждане на документи: без такса
  • Всички останали такси и комисионни са съгласно тарифата на банката