media pic

Кредитополучатели: 

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП 

Цел на кредита: 

инвестиционно и оборотно финансиране. 

Валута: 

лева/евро

Отпускане: 

еднократно

Лихвен процент: 

3M EURIBOR + до 4.2 % надбавка

Такси и комисиони:

  • Без такса за разглеждане на документи
  • Без такса управление
  • Всички останали такси и комисионни са съгласно тарифата на банката