Европроекти

Мисията на БАКБ е да подпомага развитието на зелена икономика чрез предоставяне на кредити и други банкови продукти с благоприятни условия за бизнес начинания, свързани с:

  • Енергийна ефективност
  • Опазване на околната среда
  • Алтернативно земеделие
  • Възобновяеми енергийни източници
  • Устойчива градска среда

С тази цел създадохме ново направление в предлаганите от нас услуги, насочено към Европейски програми и финансови институции. В момента предоставяме пълна гама от услуги на клиентите си на всички етапи от процеса на реализация на проекти по Европейски програми. Нашите клиенти получават:

  • Финансови услуги, изцяло съобразени със спецификата на Европейските програми
  • Следене на възможностите по Европейските програми
  • Специализирани банкови продукти
  • Ориентиране на всеки клиент за възможностите по Европейските програми съобразно техните специфични нужди
  • Партньорство с водещи консултантски фирми