ББР МСП COVID-19

Програма за портфейлни гаранции на „Българска банка за развитие“ АД в подкрепа на ликвидността на микро-, малки, средни и големи предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

За запитвания и допълнителна информация: EuropeanProjects@bacb.bg

Кой може да кандидатства?

Микро, малки, средни и големи предприятия по смисъла на Закона, регистрирани в България, съгласно действащото законодателство, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от CОVID – 19.

Какви кредити се отпускат?

 • Оборотно финансиране
 • Максимален срок на кредити: 6 години
 • Краен срок за включване на гаранции в портфейла:  31.12.2021 г.
 • Валута: лева, евро
 • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката
 • Лихва: съгласно Тарифата на банката
 • Максимален размер:
  • до 1 000 000лв. за МСП
  • до 2 000 000лв. за големи предприятия
 • Обезпечение: до 50% съгласно политиката на банката + 80% гаранция от ББР АД

Критерии за допустимост на Кредитополучателя (НАЛИЧИЕТО НА ЕДИН ОТ ТЯХ Е ДОСТАТЪЧЕН):

 • Спад на оборота след 31.03.2020 спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)