Национален гаранционен фонд – Инвестиционни кредити и оборотни кредити МСП - 2015 г.

БАКБ АД подписа на 30.10.2015г. с Националният гаранционен фонд (НГФ) гаранционно споразумение за 8 милиона лева. То ще гарантира отпускането на кредити в размер над 16 милиона лeвa.

Издаваната от НГФ гаранция е безплатна за предприятията и им помага да постигнат по-изгодни условия при кандидатстването за бизнес кредитиране. Гаранцията на фонда може да намали нужните движими и недвижими дълготрайни материални активи, които кредитополучателят трябва да предложи като обезпечение пред БАКБ.

Фондът ще издаде гаранции на обща стойност до 8 милиона лева, като ще гарантира не повече от 50% от всеки отпуснат от БАКБ АД заем. Така общата сума на заемите, които може да се отпуснат с гаранция на НГФ, ще е най-малко 16 милиона лева.

Заемите, по които НГФ ще издава гаранции, могат да са както с инвестиционна цел, така и за оборотни нужди. По новата схема ще се гарантират и бизнес кредити за финансиране на проекти по всички Оперативни програми на ЕС за програмен период 2014-2020г. Кредитите подкрепени с гаранция от НГФ са с преференциални лихвени условия.

Кредитоискатели желаещи да се възползват от обезпечение по НГФ следва да се обръщат към офисите на БАКБ АД.