Национален гаранционен фонд – Инвестиционни кредити МСП 2014г.

БАКБ АД има подписано с Националният гаранционен фонд (НГФ) гаранционно споразумение за 8 милиона лева. То ще гарантира отпускането на кредити в размер над 16 милиона лeвa.

Издаваната от НГФ гаранция е безплатна за предприятията и им помага да постигнат по-изгодни условия при кандидатстването за бизнес кредитиране. Гаранцията на фонда може да намали нужните движими и недвижими дълготрайни материални активи, които кредитополучателят трябва да предложи като обезпечение пред БАКБ.

Фондът ще издаде гаранции на обща стойност до 8 милиона лева, като ще гарантира не повече от 50% от всеки отпуснат от БАКБ АД заем. Така общата сума на заемите, които може да се отпуснат с гаранция на НГФ, ще е най-малко 16 милиона лева.

Заемите, по които НГФ ще издава гаранции, могат да са както с инвестиционна цел за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, така и за закупуване на земеделска техника.

Споразумението за включване на кредити в гарантираният портфейл изтече на 30.09.2015г.