Национален гаранционен фонд – Инвестиционни, оборотни кредити и банкови гаранции МСП 2017

Кой може да кандидатства?

  • Предприятия по смисъла на ЗМСП

Какви кредити се отпускат?

  • Кредити за инвестиционни или оборотни цели, както и банкови гаранции

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите.
  • Облекчени изисквания за обезпеченията.
  • По-ниски лихви по кредитите

Краен срок за включване на гаранции в портфейла: 30.09.2018 г.