Национален гаранционен фонд – сектор „Рибарство“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Цел на програмата -  да се ускори реализирането на инвестиции в сектор „Рибарство“ чрез повишаване на достъпа на малките и средни предприятия до кредитен ресурс.

Предназначение на кредитите:

a) инвестиции;
б) оборотни средства;
в) банкови гаранции/лимити за банкови гаранции

Предимствата на програмата:

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите.
  • Облекчени изисквания за обезпеченията.
  • По-ниски лихви по кредитите

Гаранционен лимит: до 750 000 лв.

Крайният срок за включване на нови Кредити в гарантирания портфейл: 31.12.2022 г.

Валута на Кредит – лева или евро.

Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката