Инвестиционен кредит по Европейски програми

Кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП

Цел на кредита: за изпълнение на инвестиционни проекти одобрени по европейски програми

Валута: лева/евро

Отпускане: еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база): по договаряне

Такси и комисиони: Всички такси и комисионни са съгласно тарифата на банката