Инвестиционен кредит, подкрепен с гаранция от НГФ

Кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Цел на кредита: за изпълнение на инвестиционни проекти

Валута: лева, евро

Срок: до 60 месеца

Самоучастие: мин. 13%

Отпускане: еднократно/на траншове

Отпускане: еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база): до 6,50% 

Минимална сума на кредита: 20 000лв. или равностойността във валута

Такси и комисиони:

  • Такса за разглеждане на документи: без такса
  • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката