Жалби

Жалби могат да се подават по следните начини:

  • Жалба може да бъде подадена във всеки офис на БАКБ лично или чрез упълномощен представител чрез депозиране на формуляр. Можете да изтеглите и попълните формуляра предварително или да поискате документа на място. Текста на формуляра можете да изтеглите от тук.

  • На email, чрез попълване на електронна форма*

  • Чрез електронния канал на Виртуална банка (www.bacbplus.bg)

  • По пощата:
    Можете да изпратите писмо на адрес: БАКБ АД София,п.к.1000, ул. Славянска 2.

Документи