„Българо-американска кредитна банка“АД (Банката), вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Славянска“ № 2, уеб сайт www.bacb.bg, тел.: 070014488 или *4488,  обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва е приоритет за БАКБ АД.

Предоставената информация  е с цел да Ви информира за законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от БАКБ АД дейност.

Информацията включва следното: