Апартаменти к-кс Пирин Ривър, гр.Банско

26532.00 лв.

ЧСИ Борис Велинов с рег. № 890 на КЧСИ, район на действие – ОС Благоевград, е насрочил по ИД № 20188900400062 публична продан /втора по ред/ в РС - Благоевград от 28.03.2022 г. до 28.04.2022 г., на следните недвижими имоти, собственост на „Прогресстрой – 45“ ООД, а именно:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.10, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрен със Заповед РД – 18-81 /10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом К. Чучулайн“ № 74-78, ет.1, ап.9, разположен на първи /партерен/ етаж, на кота +-0.00 /нула/ м. от описаната по – долу сграда и представляващ Апартамент № 9, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 61.33 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. проект от: антре, дневна с кухненски бокс, две спални и баня с тоалетна, заедно с 1,134 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-долу поземлен имот;

Начална цена – 42 280 лв. ДДС не се дължи

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-81/10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменени в ККР, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом К. Чучулайн“ № 74-78, ет.1, ап. 10, разположен на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ м. от описаната по-долу сграда и представляващ Апартамент № 10, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от: 47.98 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите се 0,887 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-долу поземлен имот;

Начална цена – 32 454 лв. ДДС не се дължи

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-81/10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом К. Чучулайн“ № 74-78, ет.1, ап.11, разположен на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ м. от описаната по-долу сграда и представляващ Апартамент № 11, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 39.24 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите 0.726 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-долу поземлен имот;

Начална цена – 26 532 лв. ДДС не се дължи

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Рд – 18-81/10.12.2009 г./10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78, ет.1, ап.13, разположен на първи /партерен/ етаж, на кота +- 0.00 /нула/ м. от описаната по-долу сграда и представляващ: Апартамент № 13 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от: 52.86 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. проект от : антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, заедно с части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-долу поземлен имот;

Начална цена – 36 090 лв. ДДС не се дължи

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.6, разположен на първи /партерен/ етаж, представляващ Апартамент № 5, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 46.98 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите се 0,869 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 16.32 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 31 842 лв. ДДС не се дължи

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.17, разположен на първи /партерен/ етаж, представляващ Апартамент № 16, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 43.30 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите се 0,801 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 15.04 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 27 936 лв. ДДС не се дължи

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.25, разположен на втори етаж, представляващ Апартамент № 24, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 54.97 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна и тераса, заедно с припадащите се 1,017 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 19.10 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 36 252 лв. ДДС не се дължи

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.31, разположен на втори етаж, представляващ Апартамент № 29а, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 52.69 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна и тераса, заедно с припадащите се 0,975 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 18.30 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 34 236 лв. ДДС не се дължи

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.55, разположен на трети етаж, представляващ Апартамент № 51а, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 52.69 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна и тераса, заедно с припадащите се 0,975 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 18.30 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 34 992 лв. ДДС не се дължи

10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.71, разположен на две нива четвърти /първи подпокривен/ етаж и на втори подпокривен, представляващ Апартамент № 66а, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със разгърната застроена площ на двете нива от 56.90 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. Проект на първи подпокривен етаж от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, вътрешна стълба и тераса, и на втори подпокривен етаж от: спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите се 1,052 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 19.77 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 36 558 лв. ДДС не се дължи

11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.72, разположен на две нива четвърти /първи подпокривен/ етаж и на втори подпокривен етаж, представляващ Апартамент № 67а, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със разгърната застроена площ на двете нива от 57.02 кв.м., състоящ се съгласно одобрен арх. проект на първи подпокривен етаж от: антре, дневна с кухненски бокс, спалня и баня с тоалетна, вътрешна стълба и тераса, и на втори подпокривен етаж от: спалня и баня с тоалетна, заедно с припадащите се 1,052 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху долуописания поземлен имот, равняващи се на 19.77 кв.м., който имот се намира в Жилищна сграда – хотелски тип – I-ви и II-ри етап, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78.

Начална цена – 36 558 лв. ДДС не се дължи

Дни за оглед на имотите – през времетраенето на публичната продан по местонахождение на имотите след предварителна уговорка с ЧСИ.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявените имоти се внася предварително до 28.04.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Борис Велинов

Българо – Американска кредитна банка АД

IBAN: BG60 BGUS 9160 1006 0650 00

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 62/2018 г. по описа на ЧСИ Борис Велинов.

Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в канцеларията на Районен съд, гр. Разлог.

На 29.04.2022 г. с начален час 15.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи частният съдебен изпълнител отваря наддавателните предложения съставя протокол и обявява купувача в сградата на Районен съд, гр. Разлог.