УПИ с фурна

УПИ с фурна Изпрати запитване
към БАКБ

158 457.60 лв.

Адрес: с. Белозем, Община Раковски

Застроена площ: УПИ с площ 1 886 кв.м., ведно с построената едноетажна масивна сграда – фурна със ЗП 492 кв.м., както и склад със ЗП 27 кв.м.

Описание: УПИ с площ 1 886 кв.м., съставляващУПИ II – 176 – фурна от кв. 26 по регулационния план на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, при граници: от три страни – улици, УХИ III – зеленина, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда – фурна със ЗП от 492 кв.м., както и долепена до нея от северната страна, едноетажна масивна сграда – склад със ЗП от 27 кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи постройки, подобрения и приращения в имота.

Срок на продажба: 24.09.2019г. – 24.10.2019г.

ИД 275/2018г.по описа на ЧСИ Петя Николова, № 911

ДДС е включено в цената

 Обявление