Къща, гр.Велинград

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава:

Жилищна сграда на три етажа с РЗП 303,60 кв.м., заедно с прилежащ ПИ с площ 445 кв.м. и допълнителни построики в ПИ, представляващи 2 гаража с площ 20 и 30 кв.м., както и второстепенна сграда с площ 68 кв.м.

Посочената индикативна офертна цена е без ДДС, при продажба се дължи ДДС върху неприлежащата чест от ПИ към сградата.