9 броя търговски обекта, София

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава 9 броя търговски обекти:

гр. София, район Овча купел 2, бул. Президент Линкълн 107.
Разрешение за ползване 2011г.

Обща площ - 487,82 кв.м.

Индикативна офертна цена 490 000 €.

Продажбата е освободена доставка по ЗДДС.

Петя Чакалова

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg
Николай Найчов

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg