Две сгради и УПИ - стрелбище

Две сгради и УПИ - стрелбище Изпрати запитване
към БАКБ

442 117.20 лв.


Местоположение:

гр. РУСЕ, УЛ. СВ. Димитър Ббасарбовски 87

Тип имот:

СТРЕЛБИЩЕ 

 Година на построяване –1975г

 Вид строителство:– масивана конструкция с тухлени стени;

 Параметри на имота:

 Продава се ПИ с ид. № 63427.100.20, целия с площ от 7740 кв.м., находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Св. Димитър Бесерабовски №87, ведно с построените в него два броя масивни едноетажни сгради с ид. № 63427.100.20.1 със застроена площ от 497 кв.м. и 63427.100.20.2 със застроена площ в размер на 289 кв.м.