Къща

Местоположение: ул. Орловска 82, Център, гр. Габрово.
Тип имот: Многофамилна четириетажна къща с магазин и прилежащ ПИ.
Вид строителство: Монолитно.
Година на построяване: 2001 г.
Площ: ПИ: 164 кв.м.
Застроена площ: 75 кв.м.; РЗП: 395 кв.м.

Индикативна офертна цена без ДДС: 159 000 Евро.

ДДС се начислява частично, само върху неприлежащата част от ПИ към сградата.

Петя Чакалова

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg
Николай Найчов

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg