Производствена сграда с обособена офис част и складови площи

Местоположение:

гр. София, СО район Сердика, ул. “Одеса” № 37Б

Тип имот:

Хлебозавод с производствена линия за производство на хляб.

Година на построяване –2009г.

Вид строителство: масивно.

Параметри на имота:

Застроена площ: 638,00 кв.м.

РЗП: 1 375 кв.м.

Площ на поземления имот: 3 179 кв.м.

Индикативна офертна цена без ДДС: 550 000 Евро.

ДДС се начислява частично, само върху неприлежащата част от ПИ към сградата.

Петя Чакалова

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg
Николай Найчов

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg