Ресторант и магазин, Търговски комплекс Маркет център, гр.Пловдив.

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава Ресторант и Магазин в Търгомски комплекс Маркет център, ул.Капитан Райчо 48.

СОС 56784.523.955.1.49, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. 'Капитан Райчо' 48, ет. 3, вид собств. Частна, тип За обществено хранене, бр. нива 1, площ по документ 212. кв. м, 10.924% ид.ч.=87.55кв.м.+съответните ид.ч. от правото на строеж,
Заповед за одобрение на КККР РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Цена за ресторанта - 177 000 Евро без ДДС

и

СОС 56784.523.955.1.48, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. 'Капитан Райчо' 48, ет. 3, обект 10, вид собств. Частна, тип За търговска дейност, бр. нива 1, площ по документ 28.6 кв. м, 1.474% ид.ч.=11.81кв.м.+съответните ид.ч. от правото на строеж,
Заповед за одобрение на КККР РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Цена за ресторанта - 28 000 Евро без ДДС

Обща цена за двата имота 205 000 Евро.

Посочената индикативна офертна цена е без ДДС.

Петя Чакалова

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg
Николай Найчов

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg