Депозити и спестявания

 

 Депозитите в БАКБ осигуряват следните предимства: 

• Висока доходност;
• Разнообразие от депозити с различна срочност;
• Всички депозити и спестовни продукти могат да се открият, управляват и закрият изцяло онлайн в удобно за клиента време през платформата на Виртуалната банка BACB Plus;

Влоговете на юридически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките