Международна бизнес дебитна карта VISA Business

VISA Business от БАКБ е създадена специално за нуждите на бизнеса. Тя улеснява разплащанията с Вашите бизнес партньори и оптимизира ежедневните фирмени процеси, така че да можете да вложите повече енергия в развитието на своя бизнес. С нея ползвате следните предимства:

 • Можете да издадете допълнителни дебитни карти VISA Business от БАКБ на определени от Вас служители и/или партньори, като Вие определяте индивидуалните транзакционни лимити на всяка карта;
 • Имате възможност да контролирате в реално време направените разходи с всяка издадена бизнес карта, от всяка точка на света, 7 дни в седмицата през Виртуалната банка BACBPlus;
 • Можете да извършвате безконтактни плащания;
 • Разчитате на висока степен на сигурност при плащания в интернет, тъй като дебитните карти VISA Business на БАКБ автоматично получават парола за сигурни плащания в интернет;
 • БЕЗ такса за издаване;
 • БЕЗ такса за теглене на суми от всички банкомати на БАКБ;
 • БЕЗ такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • БЕЗ такса за плащания в интернет;
 • По Ваше желание можете да получите безплатно дебитната/те си карта/и по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката;
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност;
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация;

Международна дебитна карта VISA Business се издава на местни юридически лица, еднолични търговци или лица, упражняващи свободни професии. Картите се издават на името на физическото лице, което представлява фирмата, както и на упълномощени служители, дистрибутори или партньори. Издаването на дебитни VISA Business карти осигурява възможност за бързо и сигурно предоставяне на служебни аванси и ползване на фирмени средства в рамките на определените от фирмата транзакционни лимити. Дебитните бизнес карти от БАКБ са и най-доброто средство за оптимизирaне и последващ контрол на фирмените разходи. БАКБ издава ежемесечни извлечения, в които са отразени операциите с всички фирмени карти към сметката. С VISA Business  получавате достъп до средствата по сметката на фирмата 24/7 и можете да се възползвате от всички картови операции – да теглите пари на банкомат, да плащате на ПОС терминали и да извършвате онлайн разплащания, включително да резервирате хотел, рент-а-кар, самолетни билети и др. VISA Business от БАКБ поддържат функция за извършване на безконтактни плащания. Марката PayWave предоставя на картодържателите възможността да купуват стоки и услуги за малки суми до 25 лв. без необходимостта да въвеждат ПИН или да се подписват на бележка от ПОС терминал. Дебитните карти VISA Business на БАКБ предлагат висока степен на сигурност при плащания в интернет, тъй като те автоматично получават парола за сигурни плащания в интернет. Допълнително предимство на нашите бизнес дебитни карти е и възможността през фирмената сметка да извършвате и всички банкови операции в салоните на БАКБ, като теглене на суми, периодични плащания, преводи и други, като операциите се извършват в реално време.

VISA Business от БАКБ е най-добрият избор на всяка съвременна и модерна компания.

Какво получавате

 • Постоянен и сигурен достъп до фирмената разплащателна сметка 24/7;
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания.

Предимства

 • Без такса за издаване;
 • Без такса за теглене на суми от всички банкомати на БАКБ;
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • Без такса за плащания в интернет.

 

За кого е подходяща

Картата е подходяща за всички фирми – корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, еднолични търговци  и лица, упражняващи свободни професии.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

5 години

Необходими документи

 • Искане за издаване на бизнес дебитна карта, подписано от представляващите фирмата лица;
 • Лична карта на картодържателя/ите;
 • Стандартни фирмени документи за откриване на фирмена сметка (за нови клиенти).

 По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.

За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149

24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ е достъпна целогодишно!

Документи