Входящи преводи

  • Преводи през БИСЕРА:  сметките на клиентите се заверяват в зависимост от установените часове за извършване на сетълмент на системата БИСЕРА – в 10 часа, в 13.30 часа и в 16 часа.

    Такси и комисиони: без такси и комисиони за получателите

  • Преводи през РИНГС: сметките на клиентите се заверяват в момента на получаване на средствата в банката;

    Такси и комисиони: без такси и комисиони за получателите

Документи