Депозити и спестявания

Депозитите и спестовните продукти в БАКБ осигуряват следните предимства:

  • Висока доходност;
  • Разнообразие от депозити с различна срочност и гъвкави условия;
  • Възможност за довнасяне и теглене по някои депозити при определени условия;
  • Възможност за авансово получаване на лихвата при някои депозити;
  • Възможност за получаване на по-висок лихвен процент по депозита с нарастване на времето;
  • Разнообразие от спестовни продукти;
  • Възможност за определяне на сума като крайна цел на спестяване и постепенно ежемесечно внасяне на определена от клиента сума до достигането на крайната цел – Спестовна сметка за целево спестяване. Банката се грижи автоматично да захранва тази спестовна сметка от разплащателната сметка на клиента със сумата на вноската, която той е определил, до достигане на поставената крайна цел;
  • Всички депозити и спестовни продукти могат да се открият, управляват и закрият изцяло онлайн в удобно за клиента време през платформата на Виртуалната банка BACB Plus.

Влоговете на физически лица, открити в БАКБ, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.