Международна дебитна карта V PAY

Международната дебитна карта VPay от БАКБ е най-защитената и сигурна карта за теглене на суми на банкомат и плащания в страната и Европа. С нея ползвате следните предимства:

 • Получавате автоматично парола за сигурни плащания в интернет;
 • Можете да извършвате безконтактни плащания;
 • VPay е БЕЗ такса за издаване и поддръжка на картата, БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина и БЕЗ такса за теглене на суми от всички банкомати на БАКБ;
 • Имате възможност да поръчате онлайн своята международна дебитна карта VPay, като попълните Искане за издаване във Виртуалната банка BACB Plus или като посетите някой от офисите на БАКБ;
 • По Ваше желание можете да получите безплатно дебитната си карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката;
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност;
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация;
 • Участвате в опазването на околната среда – VPAY картата е произведена от биоразградими материали, които в процеса на разграждане не излъчват вредни емисии

VPay от БАКБ Ви дава възможност да извършвате сигурни операции в страната и Европа, както и във всички страни, които са внедрили чип технологията. Имате достъп до парите си по всяко време на денонощието на всички устройства приемащи VISA карти с ЧИП – банкомати и ПОС терминали в търговски обекти. Можете да плащате стоки и услуги в интернет. Сигурността на операциите е с максимална защита, която се гарантира от технологията чип + ПИН. На магнитната лента на картата няма записана информация и по този начин се елиминира възможността за копиране на данните и последващо фалшифициране и злоупотреба. Сигурността за плащания в интернет е повишена, тъй като нашите карти автоматично получават и парола за сигурни плащания. Международните дебитни карти VPay от БАКБ поддържат функция за извършване на безконтактни плащания. Марката PayWave предоставя на картодържателите възможността да купуват стоки и услуги за малки суми до 25 лв. без необходимостта да въвеждат ПИН или да се подписват на бележка от ПОС терминал. Допълнително предимство на нашите дебитни карти е възможността през картовата си сметка да извършвате и всякакви банкови операции в салоните на БАКБ, като теглене на суми, периодични плащания, преводи и други, като операциите се извършват в реално време.

С VPay от БАКБ Вие имате възможност да заявите своята съпричастност към световната идея и усилията за опазване на околната среда – VPAY картата е произведена от биоразградими материали, които в процеса на разграждане не излъчват вредни емисии.

Какво получавате:

 • Максимална защита и сигурност от най-висока степен
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания.

Предимства:

 • Без такса за издаване;
 • Без такса за теглене на суми от всички банкомати на БАКБ;
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • Без такса за поддръжка на картата;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • Без такса за плащания в интернет;

За кого е подходяща

Картата VPAY е подходяща за всички, които получават средствата си по банкова сметка, и искат да имат сигурен и бърз достъп до парите си.  

Валути: Лева, Евро, Щатски долари

Валидност: Пет години

Необходими документи:

 • Искане за издаване на дебитна карта на физически лица;
 • Лична карта на картодържателя (за кандидатстване в клон на банката);
 • Квалифициран електронен подпис (за кандидатстване онлайн).

 По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.

За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149

24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ е достъпна целогодишно!

Документи