Промоции

Плащай с Visa

Плати с твоята Visa, регистрирай ПОС бележката си на visabg.comи може да спечелиш една от 50 награди по 100 лева всяка от седмиците на промоцията.

Кампанията е валидна от 26.10.2020 г. до 27.12.2020 г. закарти Visa, издадени на територията на Република България преди 26.10.2020 г.

Регистрирай всяко плащане и научи повече на visabg.com

Желаем ти успех!