Стоков кредит

Стоковият кредит се предлага в избрани търговски обекти на Техномаркет.

 • САМО срещу лична карта;
 • БЕЗ обезпечение;
 • ФИКСИРАНИ вноски;
 • ОТГОВОР до 5 минути;
 • ОБЛЕКЧЕНА процедура за кандидатстване;
 • ПРОФЕСИОНАЛНО консултиране и обслужване.

Условия към кредитополучателя:

 • да е български гражданин;
 • да е на възраст от 21 год. до 75 год.;
 • да е с доказана платежоспособност;
 • да няма кредити, отпуснати от Банката и/или от други финансови институции, класифицирани в група, различна от „редовни експозиции“.

Валута: лева

Размер: от 150 лева до 3 000 лева за кандидати с доход до 1 400 лв. и до 5 000 лв. за кандидати с доход над 1 400 лв.

Срок: от 3 месеца до 36 месеца

Погасяване: с месечни анюитетни вноски

Погасяване на задължения:

 • В банков офис на БАКБ - безплатно
 • По банков път

Ново:

 • Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 64 000) – без такса от БАКБ
 • На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 64 000) - безплатно
 • На касите на Easy Payтакса 1.20 лв.
 • Чрез електронно банкиранебез такса от БАКБ

Важно: За абонатен номер (идентификатор на задължението) в автоматизираната система за плащане на Ипей и Изипей, е необходимо въвеждането само на последните 6 цифри от № на Договора за Стоков или БАКБ Експрес кредит.

Пример:

Договор за Стоков кредит № ISC1-998877, въвеждате само 998877

 • Задълженията стават видими 10 дни, преди настъпване на падежната дата, и не могат да се погасяват частично.
 • При просрочия, ще се подава сума за плащане с натрупаната лихва за забава, така че плащането ще покрива коректно просрочието до момента.

Ако задължението не се погасява, на 20 ден след втората просрочена вноска (общо просрочие 50 дни), спира да се подава в каналите на Ипей и Изипей.

 

Документи