Потребителски кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот

Виж повече

Видео чат

Вземете Потребителски кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот сега, БЕЗ такса за кандидатстване*.

* Без такса за кандидатстване в периода от 02.05.2019 г. до 02.11.2019 г.

Чрез потребителския кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот, Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата Виртуална банка в България.

Валута: лева, евро

Максимален размер:

 • до 135 000 лв. или равностойността в евро;
 • до 75% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателя отговаря с цялото си имущество;
 • до 60% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателя отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Максимален срок: до 20 години (240 месеца)

Обезпечение: недвижим имот

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски

  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

С превод на работна заплата
3,60% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6 месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
Без превод на работна заплата
4,10% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6 месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.07.2019 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения кредит, минимум 150 лв.
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя'
 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредита е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката

Пример:

ГПР 3,92%, изчислен при размер на кредита 80 000 лв., срок на изплащане 15 години, лихвен процент 3,60% при превод на работна заплата и включени следните такси: (1) 160 лв. еднократна такса за проучване и одобрение; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт; (4) 2 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Брой на погасителните вноски: 180 

Размер на месечна анюитетна вноска: 575,84 лв.

Обща сума за връщане: 105 217,30 лв.

Общи разходи по кредита: 25 217,30 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Кредитен калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.60%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.10%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи