Онлайн Кредит „На мига“

Изцяло онлайн

  • За онлайн кредит „На мига“ кандидатствате в платформата https://credit.bacb.bg. Документите се обменят и подписват без посещение в Банката;
  • Получавате безплатна регистрация за онлайн банкиране с пълен достъп до разплащателните сметки, които обслужват кредита;
  • Всички необходими документи за онлайн кредит „На мига“ се подписват с КЕП, издаден от Evrotrust.

Такси и обезпечения

  • БЕЗ такса кандидатстване
  • БЕЗ месечни такси
  • БЕЗ обезпечения и необходимост от представяне на документи

Условия

Онлайн кредит „На мига“ могат да получат български граждани на възраст между 21 и 65 години с непрекъснат осигурителен доход за последните 6 месеца.

Размер и срок

Осигурителен доход Сума Срок
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца до 1000 лв. От 150 до 5000 лв. От 3 до 36 месеца
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца от 1000,01 до 2000 лв. От 150 до 10 000 лв. От 3 до 60 месеца
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца над 2000 лв. От 150 до 10 000 лв. От 3 до 60 месеца

Документи