Овърдрафт

Виж повече

Видео чат

  • БЪРЗИНА – бърза и опростена процедура за отпускане на средствата;
  • ГЪВКАВОСТ – теглите и погасявате суми по главницата, когато пожелаете, а лихва плащате само върху използваната сума и то само за времето на ползването ѝ;
  • УДОБСТВО – разполагате със свободни средства навсякъде и по всяко време посредством Вашата дебитна карта от БАКБ.

Условия за кандидатстване:

  • Да се превежда целия размер на месечното възнаграждение;
  • Да има постъпил поне един превод на месечно възнаграждение по сметка в БАКБ.

Валута: лева

Максимален размер: до размера на две нетни работни заплати, но не повече от 5 000 лв.

Максимален срок: до 12 месеца с възможност за автоматично удължаване

Погасяване:

  • Главница – с всички постъпления по разплащателна сметка автоматично се погасява използвания кредитен лимит;
  • Лихва – ежемесечно.

Годишен лихвен процент

За кредитоискатели с осигурителен доход 1 400 лв. и над тази сума
10,50% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
За кредитоискатели с осигурителен доход до 1 400 лв.
11,00% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони:

  • еднократна такса за кандидатстване и проучване – 20 лв.;
  • такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 14,01%, изчислен при размер на кредита 2 000 лв., срок на изплащане 1 година, лихвен процент 10,50% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв., такса за кандидатстване и проучване 20 лв. и такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита 2,50 лв.

Обща сума за връщане: 2 262 лв.

При калкулирането на ГПР по кредита е допуснато, че: 1. Кредитът е усвоен незабавно и изцяло, и за целия срок на договора; 2. Лихвата и другите разходи са неизменими, спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок.

Документи