Потребителски кредит за служители на държавната и общинска администрация със залог на работна заплата

Виж повече

Видео чат

Чрез потребителския кредит на БАКБ Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Максимален размер: 

 • за кредитоискатели със средномесечен нетен доход под 1 400 лв. - 25 000 лева
 • за кредитоискатели със средномесечен нетен доход 1 400 лв. и над тази сума - 45 000 лева

Максимален срок:

 • за кредити с размер до 15 000 лева – до 7 години (84 месеца);
 • за кредити с размер от 15 001 до 45 000 лв. – до 10 години (120 месеца).

Обезпечение: залог на работна заплата*

* По преценка на Банката може да бъде изискан и Поръчител

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент

За кредитоискатели със средномесечен нетен доход под 1 400 лв.
6,00% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
За кредитоискатели със средномесечен нетен доход 1 400 лв. и над тази сума
5,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.01.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 35 лв., дължими на два етапа: - при подаване на искането за кредит – 10 лв.; - при подписване на договора за кредит – 25 лв.;
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 6,33%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 5,700% за кредитоискатели със средномесечен нетен доход 1 400 лв., такса за кандидатстване и проучване 35 лв. и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.

Брой месечни вноски: 60

Месечна анюитетна вноска: 287,90 лв.

Обща сума за връщане: 17 461,25 лв.

Общи разходи по кредита: 2 461,25

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 6.00%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи