Стандартен потребителски кредит със или без превод на работна заплата

Виж повече

Видео чат

Чрез потребителския кредит на БАКБ Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Максимален размер: до 30 000 лева

Максимален срок:

 • за кредити с размер до 15 000 лева – до 7 години (84 месеца);
 • за кредити с размер от 15 001 до 30 000 лв. – до 10 години (120 месеца).

Обезпечение: залог на работна заплата и/или поръчителство:

 • С превод на работна заплата:

           - до 20 000 лв. – БЕЗ поръчител*
           - над 20 001 лв. – един поръчител

 • Без превод на работна заплата:

           - до 20 000 лв. – един поръчител
           - над 20 001 лв. – двама поръчители

* По преценка на Банката може да бъде изискан и Поръчител

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент

С превод на работна заплата
6,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Без превод на работна заплата
7,20% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.01.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 70 лв., дължими на два етапа:
  - при подаване на искането за кредит – 20 лв.;
  - при подписване на договора за кредит – 50 лв.;
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 7,50, изчислен при размер на кредита 15 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 6,70% при превод на работна заплата, такса за кандидатстване и проучване 70 лв. и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.

Брой месечни вноски: 60

Месечна анюитетна вноска: 294,90 лв.

Обща сума за връщане: 17 915,97 лв.

Общи разходи по кредита: 2 915,97 лв.

Кредитен калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 6.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 7.20%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи