Стоков кредит

Стоковият кредит се предлага в избрани търговски обекти на Техномаркет.
 • САМО срещу лична карта;
 • БЕЗ обезпечение;
 • ФИКСИРАНИ вноски;
 • ОТГОВОР до 5 минути;
 • ОБЛЕКЧЕНА процедура за кандидатстване;
 • БЕЗ такса за предсрочно погасяване;
 • ПРОФЕСИОНАЛНО консултиране и обслужване.

Условия към кредитополучателя:

 • да е български гражданин;
 • да е на възраст от 21 год. до 70 год.;
 • да е с доказана платежоспособност;
 • да няма кредити, отпуснати от Банката и/или от други финансови институции, класифицирани в група, различна от „редовни експозиции“.

Валута: лева

Размер: от 150 лева до 3 000 лева

Срок: от 3 месеца до 24 месеца

Обезпечение: БЕЗ обезпечение

Погасяване: с месечни анюитетни вноски

Такси и комисиони: НЯМА

Документи