Стоков кредит

Промоция КРЕДИТ ЕКСПРЕС - Ако се влюбиш днес

Вземи експресен кредит по всяко време в месеца на любовта!

Стоковият кредит се предлага в избрани търговски обекти на Техномаркет.
  • САМО срещу лична карта;
  • БЕЗ обезпечение;
  • ФИКСИРАНИ вноски;
  • ОТГОВОР до 5 минути;
  • ОБЛЕКЧЕНА процедура за кандидатстване;
  • ПРОФЕСИОНАЛНО консултиране и обслужване.

Условия към кредитополучателя:

  • да е български гражданин;
  • да е на възраст от 21 год. до 70 год.;
  • да е с доказана платежоспособност;
  • да няма кредити, отпуснати от Банката и/или от други финансови институции, класифицирани в група, различна от „редовни експозиции“.

Валута: лева

Размер: от 150 лева до 3 000 лева

Срок: от 3 месеца до 36 месеца

Обезпечение: БЕЗ обезпечение

Погасяване: с месечни анюитетни вноски

Такси и комисиони: НЯМА

Документи