Разплащания

БАКБ АД извършва бързи и сигурни разплащания в страната и чужбина по нареждане на своите клиенти.

Клиентските платежни нареждания в лева и чуждестранна валута се приемат във всички офиси на банката, както и чрез Виртуална банка BACB Plus.