Изходящи преводи

БАКБ АД извършва преводи и плащания в страната и чужбина в четири основни вида чуждестранна валута - EUR, USD, CHF, GBP и при стриктно спазване на действащото в страната валутно законодателство. Плащанията в чуждестранна валута се извършват чрез международната система за разплащания SWIFT и с посредничеството на банките-кореспонденти на БАКБ АД. За извършване на разплащания в евро банката може да използва и директното си участие в Европейската система за разплащания в реално време ТАРГЕТ2, както и индиректното си членство в СЕПА Кредитен трансфер.

Банки-кореспонденти на БАКБ АД:

Валута Име на банката  BIC
EUR Raiffeisen Bank International, Vienna  RZBAATWW
USD Raiffeisen Bank International, Vienna RZBAATWW
USD ING Bank NV, Sofia Branch, Bulgaria  INGBBGSF
GBP Raiffeisen Bank International, Vienna RZBAATWW

 

Срок за приемане и изпълнение:

 • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
 • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден
 • Преводите се изпълняват с вальор два работни дни, но при желание на клиента и съгласие на Банката могат да се изпълнят и с вальор същия или следващ работен ден.

 

Изискуеми документи за изпълнение на презгранични преводи:

Преводи с равностойност до BGN 30,000 - Нареждане за превод  (формуляр на БАКБ АД)

Преводи с равностойност на и над BGN 30,000:

 1. Нареждане за превод  (формуляр на БАКБ АД)
 2. Декларация за произход на средствата
 3. Декларация по образец съгласно Наредба 28 (линк образец)
 4. Документи, удостоверяващи основанието за извършване на превода

В случай, че преводът е към банка в рамките на Европейския Съюз и Европейското Икономическо пространство, документи по 3.и 4. не се изискват.

Преводи с равностойност на и над BGN 100.000:

 1. Нареждане за превод  (формуляр на БАКБ АД)
 2. Декларация за произход на средствата
 3. Статистическа форма по Наредба 27 на БНБ (линк образец)
 4. Декларация по образец съгласно Наредба 28 (линк образец)
 5. Документи, удостоверяващи основанието за извършване на превода

В случай, че преводът е към банка в рамките на Европейския Съюз и Европейското Икономическо пространство, документи по 4. и 5. не се изискват.

Документи