Валутни операции

  • В зависимост от желанието на клиента банката извършва касова и/или безкасова покупко-продажба на валута
  • При обмен на валута се прилагат обявените курсове „Купува“ и „Продава“ , действащи към момента на извършване на операцията. БАКБ има право да променя обявените курсове по своя преценка и по всяко време, съобразно настъпили изменения в пазарните условия
  • При обмен на валута на сума над 10 000 EUR/USD, курсовете могат да се договорят директно с oтдел „Парични пазари“ и „Ликвидност“ на тел. +359 2 8157201+359 2 8157202 или +359 2 8157203.
  • При касова покупко-продажба на валута (операция в брой) за суми с равностойност над BGN 10.000, банката изисква предоставяне на Декларация за произход на средствата

Срок за приемане и изпълнение: В рамките на работното време на банката