Ценности

Какво отличава БАКБ от всички останали банки?

  • Прилагаме строго индивидуален подход в предлагането на продукти и услуги
  • Разчитаме на професионализма на нашите висококвалифицирани банкери
  • Обслужването ни следва три основни принципа: бързина, гъвкавост и иновативност
  • Нашите модерни финансови решения имат три взаимосвързани приоритета – зелено, социално и устойчиво банкиране
  • Винаги предлагаме конкурентни условия