Дебитни карти

 • Какво да направя, за да си издам дебитна карта?

  Ако сте клиент на БАКБ и ползвате Виртуална банка BACBPlus, можете да попълните и подадете онлайн искане за издаване на дебитна карта или ако все още не сте клиент на Банката, моля посетете най-близкият до Вас офис на БАКБ и попълнете на място искането за издаване на дебитна карта.

 • За колко време ще ми бъде готова картата?

  Стандартния срок за издаване и предаване на картите е около 5 работни дни, но не по-вече от 10 работни дни, считано от датата на подаване на заявката в офис на БАКБ или във Виртуалната банка.

 • А, не може ли да ми издадете карта спешно, до утре до края на деня?

  Да, можем експресно да ви издадем карта, в срок до 48 часа от подаването на заявката в банката срещу заплащане на такса за експресно издаване, съгласно тарифата на БАКБ.

 • Мога ли да издам допълнителна карта на дъщеря си? Тя е студентка в Австрия. Карта в каква валута ще бъде най-удачно за нея? В каква валута е сетълмента Ви с Австрия?

  Можете да издадете допълнителна дебитна карта на дъщеря си към Вашата разплащателна сметка в евро. Сетълментът на БАКБ с VISAи  MasterCardе в евро и съответно картова сметка в евро ще бъде най-изгодно за Вас. 

 • Какви са лимитите на допълнителните ви карти? Мога ли да огранича допълнителната карта с по-ниски лимити и ако ДА, какво следва да направя?

  След като допълнителната карта бъде издадена, следва да попълните и подадете в банката „Искане за промяна на параметри”, в което да посочите какви конкретни лимити желаете да зададете.

 • Когато преведа пари по сметката си, след колко време дъщеря ми ще може да ги ползва с картата?

  До няколко минути, след захранване на сметката, дъщеря Ви ще може да ползва средствата по нея, в рамките на зададените от Вас транзакционни лимити.  

 • Издавате ли дебитни карти на чужденци? - Съпругът ми е англичанин, може ли да си издаде дебитна карта в БАКБ?

  Да, банката предлага и издава дебитни карти освен на българи, и на чуждестранни граждани.

 • Активна ли ми е картата? - Току що получих карта и ПИН в офиса си (по куриера). Мога ли още днес да платя на ПОС терминал?

  Картата Ви е неактивна към момента на получаване. За да я активирате, моля позвънете на тел.: +359 2 9702600  (Център за обслужване на клиенти в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ) и след верификация на набор от лични данни, картата ви ще бъде активирана.
  След активиране на картата, ви препоръчваме да си смените ПИНа за теглене на пари в брой/ плащане при търговец (операцията се извършва на банкомат).
  Запазете/ запомнете Паролата си за сигурни плащания в интернет, която е отпечатана върху ПИН писмото, непосредствено под ПИНа за теглене и плащане или под ПИН-а получен чрез SMS, в случай че сте избрали услугата „ПИН по SMS“ при издаване на картата . За Ваше удобство можете да смените Паролата си за сигурни плащания в интернет с избрана от Вас такава. За целта моля посетете уеб сайта на банката www.bacb.bg и кликнете върху VbVи/или MasterCard 3DSecureCode.

 • Мога ли да получавам SMS-и за транзакции и какъв е месечния абонамент?

  Разбира се, тази услуга силно се препоръчва от съображение за сигурност, както и за Ваше удобство. Нямаме такса „годишен абонамент” и единствено заплащате 0,12 лв. за SMSсъобщение. За да получавате SMS трябва да попълните и подадете в банката „Искане за промяна на параметри”или да го отбележите в Искането за издаване на дебитна карта..

 • Какъв е минималния неснижаем остатък по картовата сметка?

  Минималния  неснижаем остатък по дебитни карти на БАКБ за физически лица е 5 BGN/EUR/USDв зависимост от валутата на сметката.

 • Мога ли да тегля и плащам с картата и едновременно да ползвам сметката си за други банкови операции – банкови преводи, комунални плащания и други?

  Да, можете едновременно да теглите и плащате с картата и да извършвате различни банкови операции директно от сметката си, като операциите се извършват онлайн, в реално време.

 • Какво значи „Сигурни плащания в интернет” и трябва ли да се регистрирам?

  „Сигурни плащания в интернет” е услуга, която ви гарантира извършване на сигурни транзакции в интернет, без риск от злоупотреби и измами с карти. БАКБ регистрира автоматично всички свои картодържатели за сигурни плащания чрез  VbVи 3DSecureCode, и единственото което се изисква от Вас е да въведете Паролата си за „Сигурни плащания в интернет” в процеса на плащане. Паролата за сигурни плащания в интернет се получава заедно с ПИН кода за плащане и теглене в брой. Ако случайно я забравите или загубите, можете да си генерирате нова Парола на банкомат.

 • Синът ми е ученик и има допълнителна карта към моята сметка. Искам да го огранича да може да тегли максимум 50 лева на седмица в България. Какво трябва да попълня в този документ?

  Искате да го ограничите само да тегли от банкомат и/или и да плаща при търговец?
  Ако желаете синът ви да има възможност само да тегли от банкомат, следва да попълните лимит за единична транзакция, за 24 часа и 7 дневен лимит за теглене от пари в брой, във валутата на Вашатa сметка. За всички останали лимити следва изрично да посочите нула.

 • Получих SMS за транзакция с моята карта, а аз не съм я ползвал. Какво да направя?

  Моля спешно позвънете и блокирайте картата си на тел.: 00 359 2 9702600 (Център за обслужване на клиенти в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ). След това посетете някой от офисите на БАКБ, за да уточните какви неоторизирани транзакции са извършени с карта Ви преди нейното блокиране. Попълнете и подайте формуляр за протестиране на плащания и посочете транзакциите, които не сте извършили.

 • Мога ли да подновя картата си предварително, преди изтичане на срока на валидност, тъй като ще пътувам в чужбина?

  Да, можете. Следва да попълните и подадете в банката „Искане за преиздаване на картата”. БАКБ ще Ви издаде нова карта и ПИН код. За преиздаване на картата се заплаща такса, съгласно тарифата на банката.

 • Какво означава „Неразрешен овърдрафт”? Взели сте ми такава лихва по сметката.

  Неразрешен овърдрафт се формира в случай на начисляване на такса или осчетоводяване на офлайн транзакция, ако по сметката Ви няма  наличност, от която да бъдат дебитирани. Неразрешеният овърдрафт е незабавно изискуем и следва веднага да го погасите.

 • Какво трябва да направя ако срокът на валидност на дебитната ми карта изтича?

  При изтичане срока на валидност на картата, Банката из­дава служебно нова карта. Не по-рано от 10 (десет) дни преди изтичането на срока на валидност на Картата, Титулярят може да получи новата си карта в обслужващия ви офис на банката.
  Ако Титулярят не желае да бъде издадена нова Карта, той следва да уведоми Банката за това в писмена форма не по-късно от 2 (два) месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на Картата.

 • Какво да направя, за да си издам бизнес дебитна карта?

  Моля посетете най-близкият до Вас офис на БАКБ и попълнете на място искането за издаване на бизнес дебитна карта.

 • Мога ли да издам бизнес дебитни карти към фирмената ни сметка на служители на компанията? С какъв лимит ще разполага всеки?

  Да, БАКБ предлага международни дебитни карти VISA Business и можем да издадем бизнес карти към фирмената Ви разплащателна сметка. Всички служители ще имат достъп до средствата по фирмената Ви сметка 24х7, съобразно индивидуално заложените от Вас транзакционни лимити за теглене на пари в брой и плащане при търговец.  

 • Как мога да следя коя фирмена карта какви суми харчи?

  Във Виртуална банка BACBPlusще виждате онлайн всяка извършена авторизация с всяка от фирмените ви дебитни карти.
  В извлечението по фирмената ви сметка ще виждате и всяка осчетоводена операция с коя фирмена карта е извършена.

 • Ако преведа пари по фирмената ни сметка, след колко време парите ще стигнат до картите?

  Ако захраните фирмената си сметка, към която имате издадени карти от БАКБ,  веднага (до няколко минути от захранването на сметката) ще имате достъп до Вашите средства с фирмените Ви дебитни карти.

 • Мога ли да тегля и плащам с фирмената дебитна/и карта/и и едновременно да ползвам сметката за други банкови операции – банкови преводи, плащания към доставчици и други?

  Да, можете едновременно да теглите и плащате с фирмената карта/и и да извършвате различни банкови операции директно от сметката, като операциите се извършват онлайн, в реално време.

 • Какво трябва да направя ако срокът на валидност на бизнес дебитната ми карта изтича?

  При изтичане срока на валидност на картата, Банката из­дава служебно нова карта. Не по-рано от 10 (десет) дни преди изтичането на срока на валидност на Картата, Титулярят може да получи новата си карта в обслужващия ви офис на банката.
  Ако Титулярят не желае да бъде издадена нова Карта, той следва да уведоми Банката за това в писмена форма не по-късно от 2 (два) месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на Картата.