Кредитни карти

 • Какво да направя, за да получа кредитна карта от БАКБ?

  Моля, свържете се с обслужващия Ви офис на БАКБ или посетете най-близкия до Вас офис на банката.

 • Какво означава револвираща карта?

  Револвиращата карта позволява използване на вече погасената част от използвания кредитен лимит, отпуснат от банката.

 • След колко време ще бъде готова картата ми?

  Стандартният срок за издаване и предаване на картите е около 5 работни дни (считано от датата на подписване на договора с клиента), но не по-вече от 10 работни дни, считано от датата на подписване на договора с клиента.

 • Активна ли е картата ми? Току-що получих карта и ПИН в офиса си (по куриер). Мога ли още днес да платя на ПОС терминал?

  Картата Ви не е активна към момента на получаване. За да я активирате, моля, позвънете на тел.: +359 2 9702600  (Център за обслужване на клиенти в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ) и след верификация на набор от лични данни, картата Ви ще бъде активирана. След активиране на картата, Ви препоръчваме да смените ПИН кода за теглене на пари в брой/ плащане при търговец (операцията се извършва на банкомат). Запазете/запомнете паролата си за сигурни плащания в интернет, която е отпечатана върху ПИН писмото, непосредствено под ПИН кода за теглене и плащане или под ПИН кода, получен чрез SMS в случай, че сте избрали услугата „ПИН по SMS“ при издаване на картата. За Ваше удобство, можете да смените паролата си за сигурни плащания в интернет с избрана от Вас такава. За целта, моля, посетете уеб сайта на банката www.bacb.bg и кликнете върху VbV и/или MasterCard 3D SecureCode.

 • Мога ли да издам допълнителна карта на дъщеря си? Тя е студентка в Австрия. Карта в каква валута ще бъде най-удачно да бъде издадена за нея? В каква валута е сетълментът Ви с Австрия

  Можете да издадете допълнителна кредитна карта от същия тип на дъщеря си към Вашата карта в евро. Сетълментът на БАКБ с VISA е в евро и съответно картова сметка в евро ще бъде най-изгодна за Вас. 

 • Какви са транзакционните лимити на допълнителните карти? Мога ли да огранича допълнителната карта с по-ниски лимити и как да го направя?

  След като допълнителната карта бъде издадена, следва да попълните и подадете в банката Искане за промяна на параметри, в което да посочите какви конкретни лимити (различни от стандартните) желаете да зададете.

 • Каква е минималната сума, която трябва да погасявам по кредитната ми карта?

  Размерът на дължимата МПВ (минимална погасителна вноска) се определя като 3% от усвоения кредитен лимит + просрочената МПВ (ако има такава) + надвишения кредитен лимит (ако има такъв) + просрочените лихви + редовната лихва от предишен период, но не по-малко от 20 /двадесет/ лв., или цялото задължение, ако е по-малко от 20 лв.

 • Мога ли да получавам информация за извършените плащания с моята кредитна карта, с цел да се предпазя от неоторизирани плащания чрез нея?

  Да, можем да Ви изпращаме SMS известия за всяка извършена авторизация с картата. Трябва да се маркира изборът „Получаване на SMS известия за транзакции“ в Искане за издаване на картата, а ако картата вече е издадена, да се попълни Искане за промяна на параметри. Във Виртуалната ни банка BACB Plus можете да следите авторизациите с Вашата карта, веднага след извършването им.

 • Какво трябва да направя, ако срокът на кредитната ми карта изтича?

  При изтичане срока на валидност на картата, банката издава служебно нова карта, не по-рано от десет дни преди изтичането на срока й на валидност. Титулярят може да получи новата си карта в обслужващия го офис на банката. Ако той не желае да бъде издадена нова карта, следва да уведоми банката за това в писмена форма, не по-късно от два месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на картата.

 • Мога ли да издам допълнителни бизнес кредитни карти на моите служители?

  Да, можете да издадете допълнителни бизнес кредитни карти на Вашите служители, както и да им определите индивидуални транзакционни лимити по Ваша преценка. Като титуляр по бизнес кредитната карта ще имате възможност да следите всяка направена транзакция с всички допълнителни бизнес кредитни карти.