Информационна кампания

Европейска информационна кампания срещу „финансовите мулета“ - #НебъдиМуле

БАКБ се стреми да изгражда коректни отношения с клиентите си, основани на прозрачност и взаимно доверие. Ние вярваме, че партньорските отношения с нашите клиенти  и взаимоотношенията  с потенциалните ни клиенти  предполагат открита и честна комуникация с цел защита на интересите на двете страни. Именно поради това подкрепяме борбата против киберизмамите и се включваме в Европейска информационна кампания срещу „финансовите мулета“.

„Финансово муле“ е лице, което посредничи за трансфер на незаконно придобити финансови средства от една сметка в друга и получава комисионна за дейността си. Тъй като тази дейност е трансгранична, стартира европейска информационна кампания по темата,  която в България е осъществена съвместно с ГДБОП и прокуратурата. 

Всеки може да получи предложение от киберпрестъпниците да стане финансово муле. Най-често техен обект са безработни, студенти и временно пребиваващи лица. 

Обикновено набирането на  „финансови мулета“ става чрез директен контакт или имейл; обяви за работа, чрез онлайн публикации и постове в социалните мрежи (най-често в затворени групи).

Едно от основните средства за превенция на този род престъпления е повишаването на информираността по проблема, за което различните институции и организации си сътрудничат.

Пресичането на тези престъпни практики е ефективен начин за борбата с киберпрестъпленията, тъй като, по данни на Европол, 95% от трансакциите, осъществени с помощта на финансови мулета, са в следствие на тази престъпна дейност, а много често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.

Вижте  информационните брошури по-долу, които разкриват детайли относно „финансовите мулета”.