Награди

 • „Най-зелена банка за 2020 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2020
 • „Технологична иновация на годината“  - b2b Media Annual Awards 2019
 • „Най-зелена банка за 2019 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2019
 • „Най-зелена банка за 2018 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2018
 • Бизнес награда  в  категорията „Финанси и застраховане" на конкурса "Мистър и Мисис Икономика 2017"
 • “Банката с най-голям принос в подкрепа на земеделските производители през 2016 година“. Наградата е присъдена от Национален гаранционен фонд в рамките на съвместната програма с Министерство на земеделието и храните.
 • "Най-динамично развиващата се банка за 2015 година” в ежегоден конкурс „Годишни банкови награди“ на асоциация „Банка на годината"
 • "Най-зелена компания за 2015 г.“ в категорията „Финансови, банкови, счетоводни и правни услуги“ – национален конкурс „Най-зелените компании в България” на b2b Media
 • "Най-иновативен финансов продукт за 2014 г.“ – дебитни дисплей карти Visa CodeSure на БАКБ – първа награда на Третия годишен Card Payments Forum
 • „Най-зелена банка за 2013 г.“ – конкурс на b2b Magazine „Зелените компании на България“
 • „Интернет страница на годината“ в категория „Банки и финанси“ в конкурса BG сайт – 2010 г.
 • „Интернет страница на годината“ в категория „Финанси и застраховане” на  Българските уеб награди – 2010 г.
 • Най-ефективна банка на годината (в-к „Пари“) – 2001, 2002, 2003, 2006, 2008 г.
 • Финансова институция в България с най-добро корпоративно управление (Асоциация на инвеститорите в България) – 2009 г.
 • Най-добра банка в България по показател „Възвращаемост на активите“ (Finance Central Europe) – 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 г.
 • Най-добра банка в България по показател „Възвращаемост на собствения капитал“ (Finance Central Europe) – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.
 • Компания с най-добро управление в България, I-во място (Euromoney CEE) – 2006 г.
 • Най-убедителна и последователна стратегия в ЦИЕ, III-то място (Euromoney CEE) – 2006 г.
 • Най-добра компания в категория „Банки и финанси в ЦИЕ“, III-то място (Euromoney CEE) – 2006 г.
 • Компания с най-прозрачни финансови отчети в ЦИЕ, II-ро място (Euromoney CEE) – 2006 г.