Надзорен съвет

Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет
Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет

Цветелина Бориславова е избрана за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка по решение на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ, проведено на 5 юли 2011 г. През същия месец тя става председател на Надзорния съвет на БАКБ.

От 2005 г.  е главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД, мажоритарен акционер в БАКБ. „СИЕСАЙЕФ” АД е частно инвестиционно дружество, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум”. „СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България, както и в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката и земеделието.

В периода 2001-2010 г. Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

Заемала е ръководни длъжности в редица водещи български компании, като е ангажирана и с управлението на организации с нестопанска цел.

Притежава степените магистър по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” от ВИИ „Карл Маркс” и магистър по „Испанска филология” от Софийски университет „ Св. Климент Охридски”.

Джейсън Кук

Джейсън Кук е избран за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка от извънредното Общо събрание на акционерите от 5 юли 2011 година.

Джейсън Кук има 18 години опит в областта на инвестициите, проучванията и банковия сектор.

От началото на 2011 г. той е директор на отдел „Европа, Близкия изток и Африка” и член на Инвестиционния комитет на "Грамърси” (Gramercy), Лондон – фонд за инвестиции в развиващите се пазари, основан през 1998 г. Преди отново да се присъедини към „Грамърси” през 2011 година, работи в България за “Приста Ойл” (дружествo от портфейла на „Грамърси’) като директор отдел „Стратегическо развитие” и като финансов директор. От 2007 до 2009 г. Джейсън Кук работи за “Арко Кепитъл Мениджмънт” (Arco Capital Management) като изпълнителен директор и Европейски регионален ръководител.  В "Arco" г-н Кук покрива основно транзакции с непублични компании от името и за сметка на "Arco". От 2002 до 2007 г. той е управляващ директор и старши анализатор в „Грамърси”, където специализира в инвестициите в дългови и капиталови инструменти на развиващите се пазари в Латинска Америка и Източна Европа.  Ръководи успешно транзакции по продажби на участия в четири телекома и управлява портфейлни инвестиции в акции и дълг на развиващи се пазари в затруднено положение, както и на успешни развиващи се пазари. Преди работата си в „Грамърси” Джейсън Кук три години е директор в „Ю Би Ес” (UBS) и анализатор на развиващите се пазари. Той започва кариерата си като инвестиционен анализатор в „Офитбанк” (Offitbank) през 1996 г.

Бакалавър по политическа икономика и история от Университета „Тюлейн” в Ню Орлийнс, Луизиана, САЩ. Притежава магистърска степен по „Бизнес администрация”, специалност „Финанси“ от Университета „Тюлейн”. Джейсън Кук притежава квалификациите сертифициран финансов анализатор (CFA charterholder), сертифициран мениджър по финансов риск (FMR), както и сертификат за инвестиционен мениджмънт.

Мартин Ганев

Мартин Ганев е избран за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на  5 юли 2011 г.

Преди избора му за член на Надзорния съвет на БАКБ в периода 2007-2009 г. той заема поста изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД. През това време е и председател на Съвета на директорите на „Деспред” АД. Между 1999 и 2007 г. работи в „Лукойл България” ЕООД, като е назначен и за първи заместник-генерален директор „Икономика и финанси“ на „Лукойл България” ЕООД. От 2000 до 2008 г. е член на Управителния съвет на ПОД „Лукойл България” АД. В периода 2001-2002 г. е член на Съвета на директорите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. От 1993 до 1999 г. работи като мениджър „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers.

Мартин Ганев е магистър по икономика от Московския държавен университет за международни отношения (МГИМО) и притежава квалификация АССА-ДЕС по стандартите на Англия и Уелс