Надзорен съвет

Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет
Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет

Цветелина Бориславова е избрана за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка по решение на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ, проведено на 5 юли 2011 г. През същия месец тя става председател на Надзорния съвет на БАКБ.

От 2005 г.  е главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД, мажоритарен акционер в БАКБ. „СИЕСАЙЕФ” АД е частно инвестиционно дружество, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум”. „СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България, както и в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката и земеделието.

В периода 2001-2010 г. Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

Заемала е ръководни длъжности в редица водещи български компании, като е ангажирана и с управлението на организации с нестопанска цел.

Притежава степените магистър по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” от ВИИ „Карл Маркс” и магистър по „Испанска филология” от Софийски университет „ Св. Климент Охридски”.

Серж Лиоути

Серж Лиоути е избран за член на Надзорния съвет на БАКБ с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29 септември 2017.

Г-н Лиоути има 10-годишен опит в областта на инвестициите, проучванията и изследователската дейност и търговията.

От 2016 г. насам той работи в Грамърси (Grammercy), инвестиционен фонд, насочен към развиващите се пазари в световен план, основан през 1998. Той отговаря за проучването на инвестиционни възможности с основен фокус върху предприятия в затруднения на развиващите се пазари и обслужване на корпоративни кредити в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка за глобалната инвестиционна дейност на Грамърси в Лондон. Освен това, г-н Лиоути е член на Инвестиционния комитет на Грамърси.

Преди да се присъедини към Грамърси през 2016 г., г-н Лиоути е работил като Мениджър „Инвестиции и портфолио за Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка“ в КарВал Инвесторс (CarVal Investors) в Лондон. Преди КарВал, г-н Лиоути е работил в продължение на две години за Дойче Банк в Лондон като брокер на високодоходен капитал и капитал на предприятия със затруднения в Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка.

Преди Дойче Банк, г-н Лиоути е бил главен инвестиционен брокер за предприятия в затруднено положение в Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка в офиса на Ситибанк в Лондон. Г-н Лиоути е работил в продължение на три години и като Анализатор на корпоративни кредити за развиващите се пазари в Барклис Кепитъл (Barclays Capital).

Г-н Лиоути има завършена степен Бакалавър по Физика с отличие от University Imperial College of Science, Technology and Medicine в Лондон.

Мартин Ганев

Мартин Ганев е избран за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на  5 юли 2011 г.

Преди избора му за член на Надзорния съвет на БАКБ в периода 2007-2009 г. той заема поста изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД. През това време е и председател на Съвета на директорите на „Деспред” АД. Между 1999 и 2007 г. работи в „Лукойл България” ЕООД, като е назначен и за първи заместник-генерален директор „Икономика и финанси“ на „Лукойл България” ЕООД. От 2000 до 2008 г. е член на Управителния съвет на ПОД „Лукойл България” АД. В периода 2001-2002 г. е член на Съвета на директорите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. От 1993 до 1999 г. работи като мениджър „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers.

Мартин Ганев е магистър по икономика от Московския държавен университет за международни отношения (МГИМО) и притежава квалификация АССА-ДЕС по стандартите на Англия и Уелс