#НеБъдиМуле

БАКБ подкрепя усилията на правоохранителните органи и си сътрудничи активно с тях за предотвратяването и разкриването на финансови престъпления, свързани с изпирането на средства, придобити от незаконна дейност. Банката има строги правила и изисквания, чрез които идентифицира своите клиенти.

Финансовите мулета са лица, които посредничат при трансфер на незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави и получават комисиона за дейността си. Поради трансграничния характер на дейността, за поредна година финансовите институции и разследващите органи се обединяват, за да противодействат на действащите схеми за изпиране на пари и набиране на „финансови мулета“,  в рамките на единната европейска информационна кампания по темата.

Всеки може да получи предложение да стане финансово муле. Най-често обект на подобни предложения са студенти, безработни и временно пребиваващи лица.

Обикновено за целите на набиране на  финансови мулета се използват различни схеми, като например директен контакт или по имейл, обяви за работа, чрез онлайн публикации и постове в социалните мрежи (най-често в затворени групи). По данни на Европол, 95% от трансакциите, осъществени с помощта на финансови мулета, са в следствие на кибер престъпна дейност, а много често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.

Едно от основните средства за превенция на този род престъпления е повишаването на информираността по проблема.

Прочетете повече на www.cybercrime.bg или в информационните брошури: