За инвеститори

Директор за връзка с инвеститорите: +359 2 9658271; ir@bacb.bg

Българо-американска кредитна банка АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството на Българо-американска кредитна банка АД в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари.

През 2001 година, Българо-американска кредитна банка АД структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България.

През 2004 година, банката извърши първата секюритизация на вземания в България през дружеството “Капитал Директ-1” АДСИЦ, която позволи на местни институционални инвеститори да инвестират във вземания от черноморски хотели обезпечени с ипотеки.

През 2005 година, Българо-американска кредитна банка АД и Enterprise Realty Group, част от групата на Българо-американски инвестиционен фонд, извършиха първата голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение в България през дружеството И Ар Джи Капитал-1 АДСИЦ – хипермаркета “Практикер” на бул. “Цариградско шосе”, София, и търговския център “Орифлейм” на бул. “Г.М. Димитров”, София.

През 2006 година, банката и Enterprise Realty Group извършиха втора голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение през дружеството И Ар Джи Капитал-2 АДСИЦ - на Търговски център "Черно море" в гр. Варна с основни наематели "Практикер" и "Пикадили".

През 2007 година, банката и Enterprise Realty Group листваха и И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ.

През 2009 г. Банката и дъщерното ѝ дружество „Капитал Директ“ ЕАД учредиха ново дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти – „Имоти Директ“ АДСИЦ.