За БАКБ

Българо-американска кредитна банка предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на индивидуални и бизнес клиенти на конкурентни цени и при високо ниво на обслужване. БАКБ е модерна, високотехнологична институция, която отговаря адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични новости, които могат да бъдат в услуга на клиентите й.Основните приоритети в дейността й са:

  • Екология – насърчава не само дейности, свързани с опазване на околната среда, енергийно-ефективни източници и т.н., но и проекти и инициативи със съществен социален отзвук в тази сфера.
  • Селско стопанство – през последните години се налага като една от най-активните банки в този сектор. Тя работи активно с множество клиенти в отрасъла, включително и за развитие на биоземеделието и агроекологията.

Банката се стреми да работи много активно с малките и средни предприятия в страната, отчитайки плановете за тяхното бъдещо развитие, като им предлага съвременни и гъвкави решения.