Ценности

Какво отличава БАКБ от всички останали банки?

Прилагаме строго индивидуален подход в предлагането на продукти и услуги

Разчитаме на професионализма на нашите висококвалифицирани банкери

Обслужването ни следва три основни принципа: бързина, гъвкавост и иновативност

Нашите модерни финансови решения имат три взаимосвързани приоритета – зелено, социално и устойчиво банкиране

Винаги предлагаме конкурентни условия

История

1995 година

Българо-американска кредитна банка е учредена с решение на Учредителното събрание на акционерите.

Учредител на банката е Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е основан и регистриран в САЩ през 1991 г. по силата на американския Закон за подпомагане на източноевропейските демокрации от 1989 г. чрез Американската агенция за международно развитие (USAID), с цел подпомагане развитието на частния сектор в България.

1996 година

БАКБ е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд.

Първоначално банката получава ограничен банков лиценз от БНБ, който разрешава отпускане на кредити до размера на заемите и финансирането, предоставено от нейния акционер. Първите две програми за кредитиране, осъществени от банката, са предназначени за клиенти – малки и средни предприятия и клиенти от туристическия сектор.

Управителен съвет

Илиан Георгиев

член на Управителния съвет и главен изпълнителен директор

Лорета Григорова

член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Александър Димитров

член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Силвия Кирилова

член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Цветелина Бориславова

председател на Надзорния съвет

Петър Атанасов

член на Надзорния съвет

Мартин Ганев

член на Надзорния съвет

Зелено банкиране

В условията на един променящ се урбанизиран свят, съчетан с прогресивно намаляване на основните изчерпаеми енергийни източници, замърсяване и влошаване на околната среда, е налице необходимост от промяна на съществуващите политики за развитие свързани с ново отношение към околната среда.
В тази ситуация Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като едни от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, и устойчиво банкиране.

Виж още

Награди

  • „Най-зелена банка за 2020 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2020

  • „Технологична иновация на годината“ - b2b Media Annual Awards 2019

  • „Най-зелена банка за 2019 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2019

  • „Най-зелена банка за 2018 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2018

  • Бизнес награда в категорията „Финанси и застраховане“ на конкурса Мистър и „Мисис Икономика 2017“

Устойчиво Финансиране

В основата на термина „устойчиви финанси“ е идеята за дългосрочно инвестиране, което е социално-отговорно и не вреди на околната среда. Целта е да се съчетаят добри икономически резултати с положителното въздействие като се вложат средства в проекти и организации, които допринасят за устойчивото развитие на даден сектор.

Контекстът, в който бизнесът се развива, е трансформиран в следствие на различни екологични, социални и управленски (ESG) аспекти като изменение на климата, права на човека, бизнес етика, както и от непрестанно развиващи се тенденции като загуба на биоразнообразие, неустойчиво използване на природни ресурси, човешки демографски промени, социални и икономически неравенства и пандемии. Ето защо за БАКБ е от фундаментално значение интегрирането на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) в бизнес модела на банката...

Директива PSD2

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) БАКБ предлага портали, предназначени за доставчици на платежни услуги (TPPs).

Предлаганите услуги са базирани на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания) и удовлетворяват изискванията на ЗПУПС и Директива (EU) 2015/2366 (PSD2)...

Автоматичен обмен на информация

През 2014г. България и САЩ сключват междуправителствено Споразумение в сила от 01.07.2014г. за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Законът цели да даде възможност на американските данъчни власти да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина.

Споразумението задължава банките в страната стриктно да спазват разпоредбите на FATCA, както и да се регистрират в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) като участващи финансови институции и да придобият идентификационен номер (GIIN - Global Intermediary Identification Number)...

Клиентите за нас

Без доверието на клиенти ни, нашата история не би била толкова успешна. Вижте неподправените разкази на наши клиенти за някои от проектите, в които повярвахме, и които подкрепихме.