Ценности

Какво отличава БАКБ от всички останали банки?

Прилагаме строго индивидуален подход в предлагането на продукти и услуги

Разчитаме на професионализма на нашите висококвалифицирани банкери

Обслужването ни следва три основни принципа: бързина, гъвкавост и иновативност

Нашите модерни финансови решения имат три взаимосвързани приоритета – зелено, социално и устойчиво банкиране

Винаги предлагаме конкурентни условия

История

1995 година

Българо-американска кредитна банка е учредена с решение на Учредителното събрание на акционерите.

Учредител на банката е Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е основан и регистриран в САЩ през 1991 г. по силата на американския Закон за подпомагане на източноевропейските демокрации от 1989 г. чрез Американската агенция за международно развитие (USAID), с цел подпомагане развитието на частния сектор в България.

1996 година

БАКБ е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд.

Първоначално банката получава ограничен банков лиценз от БНБ, който разрешава отпускане на кредити до размера на заемите и финансирането, предоставено от нейния акционер. Първите две програми за кредитиране, осъществени от банката, са предназначени за клиенти – малки и средни предприятия и клиенти от туристическия сектор.

Управителен съвет

Илиан Георгиев

Илиан Георгиев

член на Управителния съвет и главен изпълнителен директор
Лорета Григорова

Лорета Григорова

член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Александър Димитров

Александър Димитров

член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Силвия Кирилова

Силвия Кирилова

член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Цветелина Бориславова

Цветелина Бориславова

председател на Надзорния съвет
Петър Атанасов

Петър Атанасов

член на Надзорния съвет
Мартин Ганев

Мартин Ганев

член на Надзорния съвет

Зелено банкиране

В условията на един променящ се урбанизиран свят, съчетан с прогресивно намаляване на основните изчерпаеми енергийни източници, замърсяване и влошаване на околната среда, е налице необходимост от промяна на съществуващите политики за развитие свързани с ново отношение към околната среда.
В тази ситуация Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като едни от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, и устойчиво банкиране.

Виж още
Зелено банкиране

Награди

  • „Най-зелена банка за 2020 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2020

  • „Технологична иновация на годината“ - b2b Media Annual Awards 2019

  • „Най-зелена банка за 2019 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2019

  • „Най-зелена банка за 2018 г.“ – конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2018

  • Бизнес награда в категорията „Финанси и застраховане“ на конкурса Мистър и „Мисис Икономика 2017“

Кредитен рейтинг

На 21.04.2022 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за запазване и потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ и потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен ВВВ (BG), ) и потвърждаване на перспективата на„Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг по национална скала на степен А-3 (BG);

Директива PSD2

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) БАКБ предлага портали, предназначени за доставчици на платежни услуги (TPPs).

Предлаганите услуги са базирани на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания) и удовлетворяват изискванията на ЗПУПС и Директива (EU) 2015/2366 (PSD2)...

Автоматичен обмен на информация

През 2014г. България и САЩ сключват междуправителствено Споразумение в сила от 01.07.2014г. за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Законът цели да даде възможност на американските данъчни власти да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина.

Споразумението задължава банките в страната стриктно да спазват разпоредбите на FATCA, както и да се регистрират в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) като участващи финансови институции и да придобият идентификационен номер (GIIN - Global Intermediary Identification Number)...

Клиентите за нас

Без доверието на клиенти ни, нашата история не би била толкова успешна. Вижте неподправените разкази на наши клиенти за някои от проектите, в които повярвахме, и които подкрепихме.