БАКБ вече използва 100% зелена електроенергия за централите си в София

Банката намалява преките си въглеродни емисии със 113,35 тона годишно

Българо-американска кредитна банка сключи договор с Електрохолд ЕАД за покупка на електроенергия от възобновяеми източници. От месец май в двете централи на банката в гр. София вече се използва 100% зелена електроенергия, което е 43% от общото потребление във всички офиси. Така БАКБ намалява преките си въглеродни емисии с 113,35 тона годишно и вече е постигнала намаление от 30,23% спрямо 2021 г., което надвишава планираните 25% в Стратегията за устойчиво развитие на банката за периода 2024-2026.

БАКБ работи активно за минимизиране на ефектите от своята дейност върху климатичните промени. През последните години банката прави редица промени, сред които са подобряването на показателите за енергийна ефективност на двете най-големи сгради, в които оперира,  замяна на осветлението с по-енергийно ефективно LED осветление и изграждането на централизирани климатични системи..

„Закупуването на електроенергия от възобновяеми източници е още едно решение, с което БАКБ изпълнява поставената в Стратегията за устойчиво развитие цел – да намалим въглеродните емисии и екологичния отпечатък, които са резултат от собствената ни дейност“, заяви главният изпълнителен директор Илиан Георгиев.

За да продължи да подобрява работата си в изпълнение на ESG изискванията и влиянието на своята дейност върху околната среда, през тази година БАКБ ще работи за изграждане на вътрешния си капацитет. Основната цел, която си поставя банката в тази посока, е изграждане и поддържане на високо ниво на ESG компетенции за всеки свой служител.

Още новини