Магазин, гр.Пловдив

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава:

Магазин със ЗП-612,50 кв.м., ОП-702,81 кв.м.
Втори вход за зареждане.

Административен адрес: Пловдив, р-н Северен, бул.Дунав 196А.

С разрешение за ползване от 2012г.

Индикативна офертна цена 690 000 Евро с вкл. ДДС.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg